Disclaimer

Aan het gebruik van de websites www.warveterans.be en www.warveteranstv.be van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers (Instituut voor Veteranen - NIOOO) zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden. De beschrijving van deze algemene voorwaarden volgt hieronder. Door het louter gebruik maken van de vernoemde website(s) wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

1. Doel van de site

De informatie op de website(s) van de het Instituut voor Veteranen - NIOOO is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds de bevoegde diensten binnen het Instituut voor Veteranen - NIOOO te raadplegen. 

2. Inhoud en beschikbaarheid van de site

Het Instituut voor Veteranen - NIOOO levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op de website onbeschikbaar zou zijn, zal het Instituut voor Veteranen - NIOOO het nodige doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Het Instituut voor Veteranen - NIOOO doet al het nodige om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan het Instituut voor Veteranen - NIOOO niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan u een mail richten naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De website(s) van het Instituut voor Veteranen - NIOOO kan (kunnen) links bevatten naar websites van derden waarover het Instituut geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het Instituut voor Veteranen - NIOOO kan daarom geen enkele garantie bieden over en / of de verantwoordelijkheid nemen voor de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze externe websites.

Het Instituut voor Veteranen - NIOOO aanvaardt geen aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de externe website(s) of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de site wordt verwezen.

3. Bescherming van persoonlijke gegevens 

De persoonsgegevens die we van u krijgen, nemen we op in de bestanden van het Instituut voor Veteranen - NIOOO en dienen enkel om te antwoorden op de aanvraag tot informatie die u heeft ingediend. 

U geeft aan het Instituut voor Veteranen - NIOOO de toestemming om uw persoonsgegevens desgewenst te verwerken en op te nemen in één of meerdere gegevensbestanden die door het Instituut voor Veteranen - NIOOO worden bijgehouden met het oog op het beheer van haar activiteiten. Enkel de bevoegde personen binnen het Instituut zullen tot uw persoonsgegevens toegang hebben en deze zullen niet worden medegedeeld aan derden. U hebt - in de mate dat er gegevensbestanden worden bijgehouden - toegang tot uw persoonsgegevens, u kan deze op juistheid controleren en onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens steeds doen verbeteren. Voor alle mogelijke vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich te allen tijde richten tot het Instituut voor Veteranen - NIOOO, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

4. Copyrights

4.1. Algemeen

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de in dit document vermelde websites vindt, vrij van rechten. 

4.2. www.warveteranstv.be

We stellen hier enkele voorwaarden, vooral wat betreft het video- en fotomateriaal zoals getoond op onze verschillende sites die vermeld zijn in de introzin van deze disclaimer.

De gebruiker van www.warveteranstv.be dient de vermelde voorwaarden na te leven (bronvermelding, aangeven van reden tot aanwending van de informatie die opgenomen is op de websites van het Instituut voor Veteranen – NIOOO).

Context van mogelijk gebruik

  • Informatie voor persoonlijk gebruik : De informatie mag kosteloos (maar mits bronvermelding) en enkel voor persoonlijk / privé gebruik worden aangewend.
  • Informatie voor gebruik in een informatieve en / of educatieve context met een publiekelijk karakter. De informatie mag kosteloos maar mits bronvermeldinig gebruikt worden en uitsluitend in de context zoals ingevuld  op het downloadformulier.

Het Instituut voor Veteranen vraagt tevens volgende voorwaarden te respecteren :

  • Het materiaal kan uitsluitend gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden.
  • Bij gebruik van dit materiaal dienen de waarden van het Instituut voor Veteranen te worden gerespecteerd. Het Instituut voor Veteranen werkt in een context van waarden als vrijheid, vrede, verdraagzaamheid en democratie.

Het Instituut vraagt 

  • Bij publicatie een exemplaar van het drukwerk of het medium te bezorgen op volgende adres : Instituut voor Veteranen - NIOOO, Dienst Herinnering & Communicatie, Regentlaan 45/46, 1000 Brussel
  • Bij e-publicatie een link toe te sturen op volgend e-mail adres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het gebruik van multi-media materiaal binnen een context die buiten de hierbij beschreven voorwaarden valt, is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

Het Instituut voor Veteranen -NIOOO behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de in dit document vermelde websites. 

 

Additional information